Licencja na publikację zdjęć

Tutaj można pobrać pozwolenie na publikację zdjęć swojego dziecka na cele szkolne (strona internetowa, prasa, itp).