Rada Rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019

  1. Agnieszka Kosa - przewodnicząca

  2. Lucyna Maćkowiak-Ungeheuer - zastępca

  3. Anna Rudz - skarbnik