Grono pedagogiczne

Nauczyciele SPK w Kolonii

Jolanta Pulińska - Meryng – kierownik SPK

Beata Iwan

edukacja wczesnoszkolna

Urszula Sladek 

edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Pulińska  - Meryng

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Krystyna Maciejuk

język polski, biblioteka

Małgorzata Piegsa 

język polski

Ewa Stelmaszyk

język polski

 

 

Beata Scholz

wiedza o Polsce, biblioteka

Małgorzata Waluch - Kufen

wiedza o Polsce