Załącznik nr 1

 

Załącznik 1

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do
Szkoły Polskiej im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

(do 31 sierpnia 2019 r. SPK im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii )

 

                                                                                                                 ……………………………., dnia …………….

 

Dane rodzica:

 

imię i nazwisko: ………………..
narodowość:  …………………
adres zamieszkania (za granicą): ………….

 

 

 

Kierownik
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy                                            przy Konsulacie Generalnym RP                                w Kolonii

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojej/mojego* córki/syna*

 

....................................................................................................................................................

 

do klasy ..….. Szkoły Podstawowej/LiceumOgólnokształcącego* w Szkole Polskiej im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii w roku szkolnym 20…../20……… .

 

Syn/ córka jest absolwentem gimnazjum/8- letniej szkoły podstawowej*.

 

 

 

 

 

……………………………………………….
(podpis rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić