Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Program obchodów Stulecia Niepodległości Polski:

1. Zajęcia poświęcone tematyce niepodległości: na każdym etapie edukacyjnym, zarówno na języku polskim jak i na wiedzy o Polsce.
2. Okolicznościowe wystawy, gazetki ścienne, tablice.
3. Akcja „100 kartek pocztowych na Stulecie Polski”.
4. Konkurs fotograficzny: ,,100 lat Niepodległej w obiektywie”.
5. Konkurs wiedzy: ,,Co wiesz o Józefie Piłsudskim?”.
6. Przygotowanie z całą społecznością szkolną wieczornicy ( 27.11.2018, godz.17 ):,,Droga do wolności’’ z udziałem Konsula Generalnego RP, poczęstunek specjalnie przygotowanym na tę okazję tortem.
7. Projekt w klasie V: „Nasze drogi do niepodległości”:
- zajęcia wprowadzające w tematykę niepodległosciową,
- 100 kartek na stulecie,
- założenie i prowadzenie zeszytu ,,Nasze drogi do niepodległości”,
- przygotowanie tablicy „Niepodległość”,
- uroczysty apel i przedstawienie klasy V pt. ,,Niepodległość” ( 29.11.2018, g.17 )

Zdjęcia: 

Marszałek Józef Piłsudski