Konkurs Fotograficzny regulamin

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Twórcza interpretacja tematu „100 lat Niepodległej w obiektywie”, np.
- miejsca pamięci narodowej (zabytki, cmentarze, groby, pomniki…),
- inne patriotyczne przeżycia, doświadczenia, sytuacje uchwycone w obiektywie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
- Organizatorem konkursu jest SPK w Kolonii.
- Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii zgłoszonych na konkurs, umieszczania ich na stronie internetowej szkoły lub w innej formie, podając dane autora (imię i nazwisko).
- Fotografie zgłoszone na konkursu nie będą zwracane.

PRACE KONKURSOWE
- Każdy uczestnik przekazuje 1-3 fotografie spełniającą wymogi tematyczne konkursu.
- Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe lub w sepii, wywołane lub wydrukowane.
- Do fotografii należy dołączyć kartę informacyjną (imię i nazwisko oraz klasa).
- Fotografie należy składać u p. B. Scholz i p. M. Piegsy.
- Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 9 listopada 2018 r.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
- Oceny fotografii dokona powołane jury.
- Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:
                              zgodność z tematyką konkursu,
                              ekspresja emocji zawartych w obrazie,
                              pomysłowość,
                              oryginalność,
                              estetyka wykonania pracy.
- Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:
                              uczniowie klas I-IV,
                              uczniowie klas starszych.

NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę punktów.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Konkurs Fotograficzny.pdf386.19 KB