AKTUALNOŚCI

Wizyta IPN-u

Od 26 do 28 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie. Historycy Zenon Fajger i Maciej Rędziniak zaprezentowali wystawę zatytułowaną: "Cisza przed burzą", która opowiada o życiu codziennym w Polsce, w ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej. Stała się ona punktem wyjścia do przypomnienie o przypadającej w tym roku 80. rocznicy jej wybuchu i prowadzenia zajęć o tematyce związanej z losami Polaków podczas wojny.

Zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020

1. Zapisy uczniów odbywają się do 15.06.2019.
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi do 30 czerwca, o czym rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie. Rodzice zobowiązani są przesłać pocztą elektroniczną lub przekazać osobiście potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko od września 2019 r. w SPK w Kolonii.
2. Nauka w SPK w Kolonii jest bezpłatna.
3. O przyjęciu dziecka decyduje:
a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie
b) dostarczenie pełnej dokumentacji
c) spełnienie wszystkich wymagań,
d) liczba wolnych miejsc.

Powitanie wiosny.

W sobotę 23 marca 2019 r. na zaproszenie polonijnej telewizji PepeTV uczestniczyliśmy w tradycyjnym topieniu MARZANNY, które odbyło się w Essen nad rzeką Ruhr. W ten sposób pożegnaliśmy zimę a powitaliśmy kalendarzową wiosnę. Nasi uczniowie z radością zaśpiewali:

"MARZANNO, MARZANNO,
ty zimowa panno,
dziś cię utopimy,
bo nie chcemy zimy."

Po ludowym obrzędzie udaliśmy się do nowej siedziby PepeTV, aby zapoznać się z kulisami pracy dziennikarskiej w mediach.

Studniówka 2019

To był bal! 9 lutego 2019 r. w salonach Konsulatu Generalnego RP w Kolonii odbył się bal studniówkowy uczniów klasy III LO.

Naszą szkolną uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pani Konsul Lidia Białek. Maturzyści zaprezentowali bogaty i różnorodny program artystyczny dedykowany Nauczycielom i Rodzicom w podziękowaniu za ich trud i wychowanie. Po programie artystycznym młodzież usłyszała zaproszenie: "Poloneza czas zacząć!". Ten taniec był wspaniałym przeżyciem dla naszych absolwentów.

Konkursy języka polskiego

W styczniu zmagamy się z ortografią i gramatyką języka polskiego.
Uczniowie w wieku 9 - 17 lat uczestniczą w XV Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech. To konkurs przedmiotowy dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Niemczech, a uczącej się języka polskiego. Olimpiada organizowana jest pod patronatem Ambasadora RP w Niemczech , przez Komitet Organizacyjny Olimpiady reprezentujący polonijne organizacje oświatowe i nauczycieli polonijnych oraz polskie placówki konsularne w Niemczech, a także Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Życzenia na Boże Narodzenie

Spokojnych, spędzonych w gronie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019. Niech spełniają się życzenia, te małe i te większe...

Świątecznie pozdrawia całą społeczność szkolną Grono Pedagogiczne SPK w Kolonii.

Nasza Wigilia

„A w Wigilię, ten czas święty,
kiedy ludzie serca mają ...”

8 grudnia 2018 r. w salonach Konsulatu Generalnego R P w Kolonii odbyło się spotkanie wigilijne całej społeczności szkolnej z udziałem zaproszonych gości: Pani Konsul Lidii Białek, Księdza Proboszcza Janusza Kuska i przedstawiciela żołnierzy polskich.

Wieczornica "Droga do wolności"

Obchody Stulecia Niepodległości Polski w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

„W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
pozostał Dniem Niepodległości.”

Strony

Subskrybuj przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii RSS